Odgovori na zastupnička pitanja

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Hamed Aljović

Amra Hasagić

Elvis Vreto

Jasmina Bišćević-Tokić

Elvedin Okerić

Neira Dizdarević

Smiljana Viteškić

Vibor Handžić

Danijela Kristić

Jasna Duraković