Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Zastupnička inicijativa za nadzor nad radom predstavnika etažnih vlasnika i upravitelja OKI Upravitelj d.o.o. na adresi Igmanska 50 i poduzmete sve zakonom predviđene mjere.

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori