Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

• Molim ​Ministarstvo komunalne privrede Kantona Sarajevo i ​Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove​ da mi se dostavi ​spisak pravnih lica korisnika usluge vodosnabdjevanja koji su​ prekršajno kažnjeni shodno​ članu75.stav(1)​,

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

zastupnička inicijativa da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obave nadzor nad pravnim licem Cargo internacionald.o.o. Sarajevo ulica ​Dobroševići 12-14.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

• Molim KUIP da izvrši inspekcijski nadzor nad BAGS ENERGOTEHNIKA d.d. koji koriste​ugalj i mazut za proizvodnju toplotne energijeda li njegova kvaliteta odgovara parametrima shodno članu 16 i 17. stav (1) Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zrak

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

• Molim KUIP da izvrši inspekcijski nadzor nad objektima u vlasništvu Kantona Sarajevo koji koriste ​ugalj i mazut za zagrijavanje objekata da li njegova kvaliteta odgovara parametrima shodno ​članu 16 i 17.stav(1)Odluke o zašt

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

• Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši nadzor nad objektima (naročito planinarskim domovima) na području planine Igman, koji nisu priključeni na kanalizacionu mrežu, a ne posjeduju septičke jame

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori