Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Ljubazno molim gore spomenute javne organe i preduzeća da poduzme sve potrebne korake iz svoje nadležnosti za rješavanje divlje deponije kod kontejnera u ulici Zdenka Markulja. Također molim da se na osnovu zahtjeva građana postave nedostajući kontejneri.

Postavljeno na: 
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Podnosim inicijativu za inspekcijskim nadzorom nad odlaganjem otpada u naselju Tibra-Stup od strane pravnih lica, odnosno poslovnih prostora. Molim da provjerite da li svaki poslovni prostor ima odvojene posude za odlaganje otpada shodno zakonskoj obavezi

Postavljeno na: 
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Podnosim inicijativu za inspekcijskim nadzorom nad odlaganjem otpada pravnog lica Slastičarna La Delicia zbog protuzakonitog odlaganja otpada u kontejnere koje koriste građani u Jukićevoj ulici čime redovno zatrpavaju kontejnere, te građani ne mogu odloži

Postavljeno na: 
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Nelegalna deponija u 1. vodozaštitnoj zoni, u blizini korita rijeke Željeznice (Sokolović kolonija, polje od Mosta spasa stotinjak metara uzvodno, lijeva obala)

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Podnosim inicijativu da se popune sva tri sistematizovana radna mjesta inspektora u stambenoj oblasti pri Inspektoratu urbanističko-građevinske, stambene i ekološke inspekcije KUIP-a zbog velikog broja inspekcijskih nadzora u ovoj oblast i preko 4000 zgra

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši nadzor u vezi sa pomorom ribe u rijeci Zujevini, kao i nadzor pravnih lica, privrednih subjekata čiji bi proizvodni procesi mogli biti uzrokom pomora. U nadzoru molim da se provjere da li pravna l

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: