Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Zaključak Neira Dizdarević i Igor Stojanović (28.07.2020)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.07.2020. godine, na prijedlog zastupnika Neire Dizdarević i Igora Stojanovića donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

1. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo i resorna ministarstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da poduzmu sve zakonske radnje u vezi neovlaštene sječe i stavljanja drveta u promet od strane Općine Trnovo.

Zastupnička inicijativa Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da izvrše nadzor nad radom predstavnika etažnih vlasnika i upravitelja EPISMONT doo na adresi Geteova 13.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa za vršenje nadzora nad radom upravnika Sarajevostan d.d. i predstavnika etažnih vlasnika na adresi Hamdije Čemerlića 31, 33.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa za inspekcijski nadzor nad pravnim licem G-petrol d.o.o. Sarajevo i njegovim postrojenjima za zagrijavanje koji koriste lož ulje.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa za inspekcijski nadzor nad pravnim licem Energopetrol d.d. ulica Maršala Tita br. 36 i njegovim postrojenjem za zagrijavanje koje koristi lož ulje.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori