Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Zastupničko pitanje: Molim da izvršite nadzor nad pravnim licima koja vrše promet ogrjevnog drveta na području Kantona Sarajevo i utvrdite da li to čine u skladu sa Zakonom o šumama KS i drugim važećim propisima.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, Upravnom inspektoratu Ministarstva pravde i uprave KS i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS.

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Da li ste u svojim nadzorima ijednoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi zabranili izdavanje ljekarskih uvjerenja za djecu predškolskog i školskog uzrasta na području Kantona Sarajevo?”

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da izvrše nadzor adresi Semira Frašte.

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: