Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Tražim da mi se dostavi kompletna dokumentacija novih uposlenika sa spiskom svih primljenih, i da li podliježu Zakonu o dopunskim pravima boraca i obrazloženje za kandidate koji nisu primjleni i da li isti podliježu ovom zakonu ako su dostavili potrebnu d

Postavljeno na: 
25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Odgovor: