Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Molim da izvršite nadzor na radom upravnika shodno članu 41. stav (1) tačka d) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS19/17), a sve u vezi člana 29. stav (2) tačka gg) i to na sljedećim adresama: 1. Džemala Bijedića komplek

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Molim da provedete nadzor na upravnikom OKI Upravitelj i kaznite ih shodno članu 70. stav (1) tačka i) zbog neizvršavanja obaveze iz člana 41. stav (1) tačka l), a sve u vezi člana 46. stav (3) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade KS (Službe

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Zašto Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo nije postupila po zahtjevu za inspekcijski nadzor postavljenom od strane fizičkih lica vlasnika nekretnina - apartmanskih sadržaja na lokalitetu planina Bjelašnica, Općina Trnovo, a koji zah

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Na osnovu molbe porodice Delić koja ima prebivalište na adresi Džemala Bijedića 279L molim gore pomenute javne organe da izvrše inspekcijski nadzor u okviru svoje zakonske nadležnosti.

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Na osnovu zahtjeva etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika Sarajevostan d.d. na adresi Kolodvorska broj 3 gdje su etažni vlasnici donijeli odluku da pravno lice “Worker-elevator inžinjering” preuzme održavanje liftova na pomenutoj ad

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Da se hitno izmijeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove te da se izvrši hitno upošljavanje poljoprivrednih inspektora.

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ljubazno molim gore spomenute javne organe i preduzeća da poduzme sve potrebne korake iz svoje nadležnosti za rješavanje divlje deponije kod kontejnera u ulici Zdenka Markulja. Također molim da se na osnovu zahtjeva građana postave nedostajući kontejneri.

Postavljeno na: 
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Podnosim inicijativu za inspekcijskim nadzorom nad odlaganjem otpada u naselju Tibra-Stup od strane pravnih lica, odnosno poslovnih prostora. Molim da provjerite da li svaki poslovni prostor ima odvojene posude za odlaganje otpada shodno zakonskoj obavezi

Postavljeno na: 
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Podnosim inicijativu za inspekcijskim nadzorom nad odlaganjem otpada pravnog lica Slastičarna La Delicia zbog protuzakonitog odlaganja otpada u kontejnere koje koriste građani u Jukićevoj ulici čime redovno zatrpavaju kontejnere, te građani ne mogu odloži

Postavljeno na: 
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: