Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

“Prema informacijama građana u toku su izmjene i dopune Regulacionog plana sportskog-rekreacionog područja Bjelašnica. Zbog svima poznatih dešavanja sa ekocidom na našim planinama molim Ured da u okviru svoje nadležnosti nadgleda proces donošenja pomenuto

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za nadzor u okviru svoje nadležnosti nad postupanjem inspekcijskih organa i službi Općine Ilidža i njenih službenika i namještenika po pitanju poduzetih koraka na uklanjanju reklama sa fasada zgrada u naselju Bulevar.

Postavljeno na: 
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Zahtjevam da me hitno informišete i izvršite analizu, kao i usmjereni inspekcijski nadzor da li Nijaz Salamanović ispunjava uslove u pogledu radnog iskustvo, kao i ostale uslove za poziciju koju obnaša u KJKP RAD Sarajevo.

Postavljeno na: 
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori