Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Zastupničko pitanje: Molim da me obavijestite da li svi objekti u I i II vodozaštitnoj zoni koji ispuštaju otpadne vode u septičke jame imaju odgovarajuće vodne dozvole i izvršite vanredni nadzor ukoliko niste po ovom pitanju izvršili u 2020. godini.

Postavljeno na: 
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje upućeno Inspektoratu za zaštitu od požara,Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove i Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori