Ministarstvo zdravstva

Zastupničko pitanje: Kako je moguće da lijek LIORESAL koji koriste oboljeli od multiple skleroze a plaća se u punom iznosu u Apotekama Sarajevo košta 33,85 KM, dok u Lupriv ljekarnama njegova cijena je 17,50KM, kada je uvoznik lijeka ista firma?

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa “za uvođenje patronažne službe u okviru sadašnje primarne zdravstvene zaštite (PZZ), kako bi unaprijedili zdravstvenu oblast, a potrebe građana za optimalnom zdravstvenom zaštitom doveli na zadovoljavajući nivo”.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: • Molim Ministarstvo zdravstva KS da me obavijesti o poduzetim aktivnostima u rješavanju i definisanja puta pacijenta u sistemu zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje:Da li je tačno da je Svjetska zdravstvena organizacija dodijelila Laboratorija za serološku i molekularnu dijagnostiku virusnih osipnih groznica i influence nivo sigurnosti (BSL) 2+?

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje:Da li je do sada utvrđen pravni okvir po kojem su Opća bolnica “Abdulah Nakaš” i KCUS izvršile raspodjelu prijema urgentnih slučajeva budući je raspodjela dogovorena tek usmeno, bez ikakvog pravnog osnova niti potpisanog dokumenta...

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje vezano za realizaciju inicijative za izmjenama i dopunama Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima liječenja na teritoriji KS, u smislu oslobadjanja od participacije osoba sa poteškoćama i njihovih roditelja-staratelja...

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: