Ministarstvo zdravstva

Zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu zdravstvenog osiguranja KS šta će biti sa osobama koje zbog zdravstvenog stanja nisu mogle da se vakcinišu sa vakcinom Astrazenecom?

Postavljeno na: 
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori