Ministarstvo zdravstva

Pitanje: Molim sve subjekte koji su zaduženi za provedbu P​LANA INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNE ZAGAĐENOSTI ZRAKA U KANTONU SARAJEVO da me obavijeste o poduzetim aktivnostima tokom epizoda.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: U kojoj je fazi izrada Pravilnika o radu JU Apoteke Sarajevo i u kojoj mjeri se uvažava mišljenje Sindikata o prijedlogu Pravilnika o radu?

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori