Ministarstvo zdravstva

Inicijativa da osnivači općinskih domova zdravlja, koji su sada praktično organizacione jedinice JU Dom zdravlja KS, organizuje tako da osnivači budu općine KS

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za uspostavljanje Programa određenih beneficija za dobrovoljne darivaoce krvi sa područja KS za osobe koje su dobrovoljni darivaoci krvi za 2024. godinu

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za nabavku i uvrštavanje na esencijalnu listu lijekova Darzalex, Kyprolis, Nilaro i imnovid za liječenje multiplog mijeloma, mijelodisplastičnog sindroma i dr.rijetkih krvnih bolesti

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za izmjene i dopune postojeće "Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvenih usluga i snošenju troškova liječenja na teritoriji KS"

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da se po hitnom postuopku da saglasnost za uspostavu ambulanti za veterane odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 sa ciljem unapređenja zdravstvene zaštite boračke populacije

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Na osnovu kojih zakonskih odredbi su dodijeljene specijalizacije za 2023. godinu tj kako su utrošena 4 miniona KM iz Budžeta KS i Ministarstva zdravstva za ovu namjenu?

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

inicijativa da se nabavi neophodna oprema (digitalni logopedski set Behringer, logopedski set vibrafon, logopedske sonde, interaktivni panel...) za rac dva logopedska kabineta u amblanti Hrasno brdo

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: