Ministarstvo zdravstva

Inicijativa za nabavku dijela neophodne opreme za otvaranje ordinacije fizikalne medicine i rehabilitacije u okviru JU Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za nabavku aparata za radiofrekventnu ablaciju za potrebe Ambulante za terapiju bola pri Općoj bolnici #prim.dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za dostavu informacije o utrošku sredstava iz Budžeta KS za Finansiranje specijalizacija u iznosu od 4.000.000 KM, te programima koje zajednički implementiraju Zavod zdravstvenog osiguranja KS i Ministarstvo zdravstva KS

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema Ministarstvu zdravstva da u roku od mjesec dana izvrši sveobuhvatnu analizu stanja i potreba medicinskog kadra i kao rezultat te analize sačini dokument koji bi mogao imati radni naziv Revizija sadašnjeg stanja i utvrđivanje stvarnih po

Odgovor: 

Da li se dosljedno poštuje Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

1. Kojim brojem EKG Holtera raspolaže Klinički centar Univerziteta Sarajevo i koliko pacijenata je imalo potrebu za nošenjem istog u posljednjih šest mjeseci? 2. Kada su i u kojoj količini posljednji put nabavljeni EKG Holteri za potrebeKCUS-a?

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pokrećem inicijativu ministru zdravstva KS prof.dr. Harisu Vraniću da u dodjeli subspecijalizacija vodi računa o deficitarnom kadru, a to su neuropedijatri i dječiji fizijatri.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Prošlo je već dosta vremena kako su odobrena sredstva iz budžeta za raspisivanje konkursa za 75 specijalizacija. Zanima me zašto to već nije realizovano, s obzirom da veliki broj ljekara ima uslove za specijalizaciju i da je u isto vrijeme velika potreba

Podnosim inicijativu da Ministarstvo zdravstva KS u koordinaciji s Vladom KS i Općinom Ilidža, obezbijede potrebna sredstva za obnovu Instituta za fizijatriju i rehabilitaciju, prema prioritetima koje navede Institut.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori