Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

zastupničko pitanje: Po kojem osnovu KJKP Vodovod i kanalizacija traži saglasnost stanara u zgradama kolektivnog stanovanja za ugradnju vodomjernih uređaja koje traže vlasnici stanova ondnosno etažni vlasnici?

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: • Da li se prije puštanja vode u sistem kojim se koriste građani Kantona Sarajevo, u istu dodaje natrijev fluorid ili slične supstance koje sadrže fluor?

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa “da Vlada Kantona Sarajevo /Ministrastvo za kulturu i sport i Ministrastvo komunalne privrede i infrastrukture, pokrene akciju sanacije i postavljanja „100 koševa u Kantonu Sarajevo“ u saradnji sa lokalnim zajednicama”.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: