Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Inicijativa “da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture u koordinaciji sa KJKP VIK d.o.o. Sarajevo legalizuje kanalizacionu mrežu na području općine Ilidža koja je izgrađena sredstvima općine Ilidža i građana općine Ilidža.”

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa “da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture u koordinaciji sa Upravom KJKP VIK d.o.o. Sarajevo pokuša iznaći rješenje vezano za besplatno crpanje septičkih jama.”

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za probleme sa napuštenim psima, aktivnostima koje se poduzimaju od strane ministrastava zajedno sa Općinama na osnovu Zakona o zaštiti životinja, trenutnom stanju azila...

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da se što prije građanima naselja Rječica u Općini Novi Grad riješi problem sa vodosnadbijevanjem i priključenjem na gradsku vodovodnu mrežu u saradnji sa Općinom Novi Grad Sarajevo.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za formiranje radno ekspertne komisije za retroaktivnu svih aktivnosti i rezultata na problematici rješavanja Vodozaštitne zone „Sarajevsko polje“ i značajnijim ekološkim projektima u Kantonu Sarajevo.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se građanima naselja Blažuj, ulica Nadosjek, kraj ulice Remze Ahmetovića i dio ulice Hendekuša riješi problem vodosnadbijavanja i da im se omoguči kvalitetno i kontinuirano snadbjevanje pitkom vodom.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori