Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Zastupničko pitanje: • Da li su riješeni problemi u vezi sa radom i finasiranjem ekoloških redara, te da li u narednom periodu možemo očekivati rad pomenute službe u punom kapacitetu ?

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa “za pojačan policijski i nadzor Službe komunalnih redara u ul. Džamijska u cilju održavanja pješačke staze prohodnom za pješake”.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za postavljanje automatskih javnih toaleta na više lokacija u Kantonu Sarajevo u saradnji sa općinama ili u obliku javno-privatnog partnerstva”.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori