Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Zastupničko pitanje: Molim za informaciju u koju svrhu se nabavljaju informatički časopisi BUG, ko su korisnici i koliko je sredstava utroseno u 2017. i 2018. godini za nabavku

Postavljeno na: 
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pokrećem inicijativu da Ministarstvo saobraćaja u koordinaciji sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture izradi elaborat o izmještanju autobusnog i tramvajskog terminala sa lokaliteta centra Ilidže i iznađe nova lokacija u koordinaciji sa nadle

Pitanje: 
Odgovor: