Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Zastupnička inicijativa: “Molim da se u funkciju stavi viber broj na koji će gradjani moći na licu mjesta prijaviti Policijskoj upravi nepropisno parkirana vozila.”

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje:“Da li resorno ministarstvo i KJKP Vodovod i kanalizacija raspolažu podakom koliko je u vodovodnoj mreži Kantona Sarajevo azbestno-cementnih cijevi,u kojim djelovima,te da li postoji plan i definirana dinamika za njihovu zamjenu".

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: “Da li ste upoznati sa zagađenjem Potoka Vihrica u Općini Hadžići, te da li se poduzimaju adekvatne mjere i radnje u cilju saniranja onečišćenja i sprečavanja da se ista ponove.”

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da se Vlada KS kroz resore dva ministarstva aktivno uključi u izgradnju igrališta za naše najmladje sugradjane u saradnji sa načelnicima opština u Kantonu Sarajevo.

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: