Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Pitanje: Da li je istina kako je NO Sarajevogasa nakon zaključka Skupštine Kantona Sarajevo o moratoriju usvajao dokumente koji se odnose na reorganizaciju i povećanje broja zaposlenih, te da su pri tome izdavana rješenja sa datumom prije moratorija?

Postavljeno na: 
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa „da se KJKP „Vodovod i kanalizacija” odobri upošljavanje radnika prema Ugovoru o povremenim i privremenim poslovima, na rok od 60 dana, a koji su neophodni za neometano odvijanje posla.”

Zastupnička inicijativa a što hitnije uspostavljanje vodozaštitne zone i otpočinjanje aktivne zaštite područja Crne Rijeke Općina Trnovo.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori