Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Podnosim inicijativu da se u saradnji sa Gradom Sarajevom i općinama pokrenu razgovori i aktivnosti, a u vezi rekonstrukcije kaskada u rijeci Miljakoj, a zbog sve učestalijeg broja smrtnih slučajeva kojim smo svjedočili u prethodnim godinama

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

U ime građana naselja Gornja Breka podnosim inicijativu prema resornom ministarstvu i KJKP Vodovod i kanalizacija da se što hitnije pristupi nastavku rekonstrukcije vodovodne i kanlizacione mreže na pomenutoj lokaciji.

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa: “da se izvrši nadzor nad provođenjem članova 16. i 23. iste uredbe, kojima je regulisano postavljanje i održavanje informativnih panoa na dječijim, sportskim i postojećim igralištima".

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za postavljanje novih rasvjetnih tijela na gornjem dijelu stepeništa kod kosog lifta na Ciglanama, između ulica Hakije Kulenovića i Avde Hume”.

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture da se obezbijede sredstva u iznosu od 500.000 KM za „Nastavak izgradnje kolektora otpadnih voda iz Rakovice III dio “.

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: