Tačke dnevnog reda van Programa rada

II NASTAVAK 25.RADNE SJEDNICE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

19. Informacija uloga Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo tokom pandemije izazvane (COVID-19) virusom


20. Informacija o potpisivanju ugovora između KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo i firme Domo Art d.o.o. o iznajmljivanju restorana Beneton na Bjelašnici


Nastavak 25 Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

10. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2019. godinu


12. Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2019. godinu;


13. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period septembar 2019. godine-februar 2020. godine


15. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na tekst Nacrta Zakona o podršci porodici sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine


16. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na tekst Nacrta Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca


22. Informacija o glavnim problemima u poslovanju, finansijskoj poziciji i gubitku prihoda KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo izazvanog proglašenjem nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19).


25.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

3. Prijedlog odluke o davanju naziva novoj ulici na području Općine Centar


4. Prijedlozi odluka o imenovanju dva zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


5. Izvještaj o poslovanju JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. za 2018. godinu;


6. Srednjoročni plan i program održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje javnih puteva na području Kantona Sarajevo za period od 4 (četiri) godine (01.01.2020.-31.12.2023.).


7. d. Izvještaj o poslovanju KJKP „PARK“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


7. a. Izvještaj o poslovanju KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


7. f. Izvještaj o poslovanju KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


7. c. Izvještaj o poslovanju KJKP „TOPLANE - SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu


7. e. Izvještaj o poslovanju KJKP „POKOP “ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


7. b. Izvještaj o poslovanju KJKP „SARAJEVOGAS“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


7. g. Izvještaj o poslovanju KJKP „TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


9. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar - mart 2020. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec mart 2020. godine


ZAPISNICI I STENOGRAMI


RADNA TIJELA


Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2019. godinu;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec februar 2020. godine


Informacija Vlade Kantona Sarajevo o poduzetim akitvnostima po resorima u vezi sporovođenja mjera radi sprječavanja širenja zarazne bolesti koronavirus


Izvještaj o radu Policijskog komesara za period septembar-decembar 2019. godine


Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu za 2019. godinu;


9.Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo -hitni postupak