Tačke dnevnog reda van Programa rada

41.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

13. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


- Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.07. do 31.12.2017. godine


- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar 2018. godine; -Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec februar 2018. godine;


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


ZAPISNIK I SRENOGRAM SA 39.RADNE SJEDNICE


Nastavak 40.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Osnovne škole "Maarif Primary School" (Osnovna škola "Maarif");


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Srednje škole „Maarif Highschool" (Srednja škola "Maarif");


13. Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice odnosno preimenovanju ulice na području Općine Stari grad -MZ "Širokača";


16. Izvještaj o poslovanju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;


17. Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2017.godinu


18. Informacija o počinjenim političkim ubistvima u Kantonu Sarajevo


19. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


40.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo


3. a)Informacija privremenog upravitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo; b)Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo;


4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o pečatu Kantona Sarajevo;


6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava- hitni postupak


7. Nacrt zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone


8. Verifikacija odluka Odbora za dodjelu javnih priznanja Kantona Sarajevo;


9. Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05. do 09.05.2018. godine


10. a. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja


10. b. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


ZAPISNICI STENOGRAMI


39.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo


38.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Utvrđivanje datuma održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo u vezi Prijedloga za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo


4. Nacrt strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim planom implementacije u Kantonu Sarajevo


6. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnog obilježja “Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO) – Smiljevići


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina putem neposredne pogodbe sa Ipsa institutom d.o.o Sarajevo u svrhu oblikovanja građevinske parcele


8. Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove “Jedanaesta osnovna škola“ Ilidža


9. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni naziva osnovnoj školi na području općine Novi Grad ("Službene novine Kantona Sarajevo,44/16");