Tačke dnevnog reda van Programa rada

Drugi nastavak Treće radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

17. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


18. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2017. godinu


19. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2017. godinu


20. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima


21. Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji integrirane Strategije razvoja Kantona Sarajevo za razdoblje 2016. – 2017. godina


22. Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za period 01.01.-31.12.2017. godine podnesen od strane Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.


23. Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o broju dopunskih taksi oznaka u Kantonu Sarajevo u 2018. godini


24. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2017. godinu


Nastavak Treće radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

9. a. Izvještaj o poslovanju KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


9. d. Izvještaj o poslovanju KJKP „TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


9. g. Izvještaj o poslovanju KJKP „PARK“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


9. f. Izvještaj o poslovanju KJKP „SARAJEVOGAS“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


9. c. Izvještaj o poslovanju KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


9. e. Izvještaj o poslovanju KJKP „TOPLANE SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


9. b. Izvještaj o poslovanju KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


10. b. Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


10. a. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


10. c. Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


10. e. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo – Ilidža za 2017. godinu


10. d. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


Treća radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

3. Nacrt zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika Kantona Sarajevo


4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 2017. godinu


5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o zajedničkoj izgradnji kompleksa objekata, sportsko rekreativni centar sa otvorenim bazenom i pratećim sadržajem i platformom iznad rijeke Dobrinje između Kantona Sarajevo-Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Općine Novi Grad Sarajevo s druge strane


6. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo


6. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Anex-a br.1. na osnovni Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj: 0203-13-990 od 28.09.2017. godine, između ugovornih strana: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kao zakupodavca i Kantona Sarajevo (Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva zdravstva i Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“), kao zakupca


8. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2017. godine


Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2017. godini


ZAPISNICI I STENOGRAMI


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA