Tačke dnevnog reda van Programa rada

37.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici;


8. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš na djelatnost obrazovanja odraslih


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Instituta za iranistiku u Sarajevu


10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kapital-investa d.o.o Sarajevo kao prodavca i KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o Sarajevo i Kantona Sarajevo zastupanog putem Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo kao Kupca u svrhu izgradnje slobodnostojeće naseljske kotlovnice “Alipašin most-1” na zemni gas sa dvije kotlovske jedinice snage 20 MW, pratećom opremom i pripadajućim dimnjakom u Ulici Džemala Bijedića, a u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH;


11. Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice odnosno preimenovanju ulice na području Općine Stari Grad;


12. Prijedlog odluke o davanju naziva djela šetnice na području Općine Stari Grad;


13. Prijedlog odluke o davanju naziva novoizgrađenoj ulici u naselju Donja Vogošća na području Općine Vogošća


14. Prijedlog odluke o davanju naziva novoizgrađenoj ulici na lokalitetu "MZ Betanija-Šip" na području Općine Centar


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2018. godinu


16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2018. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo


17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018. godinu


18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2018. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe


19. Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacrta strategije razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina


20. Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacrta strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina


21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za sklapanje kupoprodajnog ugovora o prodaji zemljišta označenog kao k.č. 1358/600 površine 228 m2 iu z.k. ul. 20134 k.o. SP Gornji Butmir radi oblikovanja građevinske čestice u korist Društva za proizvodnju i promet "OCEAN" Travnik d.o.o.


22. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih


23. Prijedlog odluke o određivanju prostora za mirna okupljanja čiji organizator nije poznat na području općine Centar Sarajevo, u skladu sa odredbama Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj:32/09 i 11/11)


24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu


25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2016. godinu;


26. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;


27. e. Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


27. b. Izvještaj o poslovanju KJP “ Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža, za 2016. godinu


27. d. Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


27. a. Izvještaj o poslovanju KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


27. c. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


28. Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju broja slobodnih taksi oznaka


29. Analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite u kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova iz oblasti socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo za 2016. godinu


ZAPISNIK I STENOGRAM


Informacija o monitoringu i evaluaciji Programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, po javnom pozivu od 06.06. i 07.06.2016. godine i Programa sufinansiranja zapošljavanja "Posao za sve", po javnom pozivu od 17.04.2017. godine;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2017. godine