Tačke dnevnog reda van Programa rada

23.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Zahida Fazlagić) ;


14. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje medicinske škole – Jezero Sarajevo na djelatnost formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih;


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu


16. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat „Javni prevoz Sarajevo“.


17. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat „Javni prevoz Sarajevo - Dio 2”.


18. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo; - Amandman Vlade Kantona Sarajevo na Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo Amandman Vlade Kantona Sarajevo na Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo


19. Prijedlog Oduke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji između GPA Bosnia, društva za razvoj stanogradnje d.o.o Sarajevo kao prodavac i Kanton Sarajevo kao kupac


20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambeno-poslovnom objektu K-94, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Admir Bajraktarević);


21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu O-3A, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodiva šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (S. i A. Deljković)


22. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo


Informacija o monitoringu i evaluaciji Programa Programa javnih radova “570”, po javnom pozivu od 22.08.2018. godine;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobračaja na području Kantona Sarajevo za mjesec decembar 2019. godine


Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju broja slobodnih taksi oznaka


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Informacija o provedenim aktivnostima na unapređenju rada Roditeljske kuće


Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.07. do 31.12.2019. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2019. godine


Informacija o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar 2020. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar 2020. godine


Informacija o donošenju Zakona o dualnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo


ZAPISNIK I STENOGRAM


Informacija o unapređenju Programa obavezne imunizacije u Kantonu Sarajevo


Nastavak rada 22.Radne sjednice

3. Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu;


6. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu;


7. Nacrt zakona o kažnjavanju govora mržnje Kantona Sarajevo


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2020. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2020. godinu


22. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo;


4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Skupštine Kantona Sarajevo