Zapisniksa stenogramom sa 12.radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo