Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove „Memorijalni centar Sarajevo“;