Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na provođenje statusne promjene u okviru Univerziteta u Sarajevu u skladu sa Elaboratom o opravdanosti odvajanja Univerziteta u Sarajevu – Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom na dvije članic

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na provođenje statusne promjene u okviru Univerziteta u Sarajevu u skladu sa Elaboratom o opravdanosti odvajanja Univerziteta u Sarajevu – Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom na dvije članice: Univerzitet u Sarajevu – Stomatološki fakultet i Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki klinički centar;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
19
Protiv: 
7
Suzdržan: 
2