Tačke dnevnog reda van Programa rada

40.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

7. Nacrt zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone


8. Verifikacija odluka Odbora za dodjelu javnih priznanja Kantona Sarajevo;


9. Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05. do 09.05.2018. godine


10. a. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja


10. b. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


ZAPISNICI STENOGRAMI


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


39.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo


38.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Utvrđivanje datuma održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo u vezi Prijedloga za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo


4. Nacrt strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim planom implementacije u Kantonu Sarajevo


6. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnog obilježja “Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO) – Smiljevići


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina putem neposredne pogodbe sa Ipsa institutom d.o.o Sarajevo u svrhu oblikovanja građevinske parcele


8. Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove “Jedanaesta osnovna škola“ Ilidža


9. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni naziva osnovnoj školi na području općine Novi Grad ("Službene novine Kantona Sarajevo,44/16");


10. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta „Energetska efikasnost za BiH“


11. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo a)Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija”d.o.o Sarajevo za period od 20.01.2018. godine do 28.02.2018. godine, sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća za period 20.01.2018. godine do 28.02.2018. godine; b)Informacija privremenog upravitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za izvještajni period od 20.01.2018. godine do 20.02.2018. godine sa pokazateljima od donošenja Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-24243/17 od 31.07.2017. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu i Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2017. godinu


!38.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo neobjavljena

Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu i Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2017. godinu


37.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. a. Informacija privremenog upravitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za period od 20.12.2017.godine do 20.01.2018.godine


2. b. Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za period od 17.10.2017. godine do 20.01.2018. godine, sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća za period 15.12.2017. godine do 19.01.2018. godine


3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu (hitni postupak)


4. Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo


5. b. Prijedlog odluke o imenovanju Nezavisnog odbora Skupštine Kantona Sarajevo


5. a. Prijedlog odluke o razrješenju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju Policijskog komesara


6. Prijedlog programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2018.godinu


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici;


8. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš na djelatnost obrazovanja odraslih


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Instituta za iranistiku u Sarajevu


10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kapital-investa d.o.o Sarajevo kao prodavca i KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o Sarajevo i Kantona Sarajevo zastupanog putem Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo kao Kupca u svrhu izgradnje slobodnostojeće naseljske kotlovnice “Alipašin most-1” na zemni gas sa dvije kotlovske jedinice snage 20 MW, pratećom opremom i pripadajućim dimnjakom u Ulici Džemala Bijedića, a u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH;