Tačke dnevnog reda van Programa rada

Nastavak rada 30.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

10. g. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Disciplinski centar za maloljetnike" za 2017. godinu


10. d. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Gerontološki centar" za 2017. godinu


14. Informacija Ministarstva saobračaja Kantona Sarajevo o sticanju uslova za uvođenje privremenih mjera za sanaciju stanja u KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. isključivanjem rada upravljačkih tijela i postavljanjem privremenog upravitelja;


15. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


INFORMATIVNI MATERIJALI


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


30.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

ZAPISNICI I STENOGRAMI


Nastavak rada 29.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

7. Prijedlog odluke o usvajanju “B” faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine sa Prijedlogom odluke o provođenju “B” faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine i Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi i javnom uvidu na Nacrt “B” faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine


10. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2016. godinu;


14. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


29.radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

4. Prijedlog zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;


5. Prijedlog zakona o srednjem obrazovanju;


STAVOVI VLADE KANTONA SARAJEVO


-Informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru inspektora za zaštitu od požara MUP Kantona Sarajevo u prostorijama "Hetig" d.d. upravitelja stambenog objekta u ulici Geteova br.2, nakon požara koji se dogodio 06.02.2017. godine u ulici Geteova 2/11 , u kome su stradale dvije osobe.


Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2016. godini


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec mart 2017. godine


Nastavak rada 28. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

13. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


28.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći (hitni postupak);


5. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a) za „Projekat vodovod Sarajevo“


8. b. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2017. godinu


9. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo


9. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo;


Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata u toku 2016. godine;


STAVOVI VLADE KANTONA SARAJEVO


Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2016. godini


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period februar 2017. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Nastavak rada 27. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu hitni postupak