Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu;