Tačke dnevnog reda van Programa rada

38.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

10. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta „Energetska efikasnost za BiH“


11. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo a)Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija”d.o.o Sarajevo za period od 20.01.2018. godine do 28.02.2018. godine, sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća za period 20.01.2018. godine do 28.02.2018. godine; b)Informacija privremenog upravitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za izvještajni period od 20.01.2018. godine do 20.02.2018. godine sa pokazateljima od donošenja Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-24243/17 od 31.07.2017. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu i Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2017. godinu


!38.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo neobjavljena

Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu i Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2017. godinu


37.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. a. Informacija privremenog upravitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za period od 20.12.2017.godine do 20.01.2018.godine


2. b. Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za period od 17.10.2017. godine do 20.01.2018. godine, sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća za period 15.12.2017. godine do 19.01.2018. godine


3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu (hitni postupak)


4. Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo


5. b. Prijedlog odluke o imenovanju Nezavisnog odbora Skupštine Kantona Sarajevo


5. a. Prijedlog odluke o razrješenju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju Policijskog komesara


6. Prijedlog programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2018.godinu


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici;


8. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš na djelatnost obrazovanja odraslih


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Instituta za iranistiku u Sarajevu


10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kapital-investa d.o.o Sarajevo kao prodavca i KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o Sarajevo i Kantona Sarajevo zastupanog putem Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo kao Kupca u svrhu izgradnje slobodnostojeće naseljske kotlovnice “Alipašin most-1” na zemni gas sa dvije kotlovske jedinice snage 20 MW, pratećom opremom i pripadajućim dimnjakom u Ulici Džemala Bijedića, a u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH;


11. Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice odnosno preimenovanju ulice na području Općine Stari Grad;


12. Prijedlog odluke o davanju naziva djela šetnice na području Općine Stari Grad;


13. Prijedlog odluke o davanju naziva novoizgrađenoj ulici u naselju Donja Vogošća na području Općine Vogošća


14. Prijedlog odluke o davanju naziva novoizgrađenoj ulici na lokalitetu "MZ Betanija-Šip" na području Općine Centar


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2018. godinu


16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2018. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo


17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018. godinu


18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2018. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe


19. Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacrta strategije razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina


20. Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacrta strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina


21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za sklapanje kupoprodajnog ugovora o prodaji zemljišta označenog kao k.č. 1358/600 površine 228 m2 iu z.k. ul. 20134 k.o. SP Gornji Butmir radi oblikovanja građevinske čestice u korist Društva za proizvodnju i promet "OCEAN" Travnik d.o.o.


22. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih


23. Prijedlog odluke o određivanju prostora za mirna okupljanja čiji organizator nije poznat na području općine Centar Sarajevo, u skladu sa odredbama Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj:32/09 i 11/11)


24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu