Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

Ministarstvo pravde i uprave, SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE KS, STRUČNA SLUŽBA VLADE KANTONA SARAJEVO, Vlada Kantona

JP TVSA, KJKP Park, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Uprava za indirektno oporezivanje, Vlada Kantona

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Općina Centar Sarajevo, Vlada Kantona

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.12.2019

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 23 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona