Inicijativa u vezi sa eventualnom intervencijom s obzirom na elementarnu nepogodu od 03.11.2023. godine koja je uzrokovala veliku štetu na trening centru FK Igman Ilidža

Samir Avdić
Inicijativa

Inicijativa u vezi sa eventualnom intervencijom s obzirom na elementarnu nepogodu od 03.11.2023. godine koja je uzrokovala veliku štetu na trening centru FK Igman Ilidža

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 16 Novembar, 2023
Pošalji mail: 
Da