Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, KJKP VIK, KJU za zaštićena prirodna područja, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Ministarstvo kulture i sporta, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Vlada Kantona

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, JU Zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Direkcija za puteve, KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona