Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Vlada Kantona

28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 20.08.2020

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa „za pronalazak rješenja za besplatno korištenje interneta uz odgovarajuće uslove za praćenje nastave za djecu socijalno ugroženih kategorija, npr. omogućavanje korištenja sigurnih prostora za učenje (udruženja građana, centara za kulturu, biblioteke i sl.), kroz određene subvencije samohranim majkama u socijalnoj potrebi i sl.”

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.07.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16.06.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona, ZZO KS

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.07.2020

Puni tekst pitanja:

ZASTUPNIČKA INICIJATIVA
Upućujem inicijativu da Vlada KS i ZZO KS naprave prijedlog odluke ili rješenje prema kojem bi ZZO KS ili Vlada KS participirali u cijeni testova na koronavirus koju plaćaju građani.

Obrazloženje: S obzirom da je Vlada FBIH certificirala zdravstvenu ustanovu „AGC“ za testiranje na koronavirus, a uskoro će to biti slučaj koliko sam upoznata i sa još nekim privatnim zdravstvenim ustanovama, navedenom inicijativom se zadužuje Vlada KS i ZZO da omoguće građanima testiranje u certificiranim privatnim zdravstvenim ustanovama, te da gore imenovani pronađu modus participacije troškove za testove, za sve naše građane.

Zastupnica SBB u Skupštini KS
Bilsena Šahman

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.07.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Apoteke Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16.06.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16.06.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Grad Sarajevo, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16.06.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16.06.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori