Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupnička pitanja:
1. Na koji način se vrši procjena nabavke citostatka, te da li je moguće izvršit nabavku određenih rezervi lijekova kako nam se ovakva situacija ne bi ponavljala iz godine u godinu?
2. Da li Vlada FBiH može uplatt svoj dio obaveza po pitanju Fonda solidarnost, pa da se osiguraju nedostajuća sredstva kojim će se nabavit odgovarajuće rezerve lijekova?
3. Da li postoji mogućnost da Agencija za javne nabavke izvrši određenu intervenciju kroz prioritetno rješavanje ovakvih postupaka ili eventualno izradu uputstva po kojem će se ovakvi postupci od kojih ovise život ljudi učinit efkasnijim nego što je slučaj zadnjih godina?

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za hitnu rekonstrukciju krova zgrade “JU Dom zdravlja Ilidža” kao i sanaciju unutrašnjeg prostora zbog posljedica prokišnjavanja.

Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu za refundiranje troškova prevoza onih pacijenata koji pri odlasku na dijalizu koriste vlastiti prevoz, kao što je regulisano u drugim kantonima

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za formiranje Fonda solidarnosti za pomoć djeci oboljeloj od rijetkih bolesti i liječenju u inostranstvu.  Navedni fond bi se finansirao izdvajanjem od plate svakog radnika (ukoliko to radnik neće, onda je potrebno da se u pisnoj formi izjasni) i donacija. Fond solidarnosti bi bio u okviru Zavoda zdravstvenog osiguranja KS

Puni tekst pitanja:

“Ovim putem podnosim inicijativu da se lijekovi grupe inhibitora protonske pumpe i H2 blokatori stave na esencijalnu listu bez vremenskog ograničenja za dijalizne i transplantirane pacijente, koji propisanom terapijom ovlaštenog doktora, moraju piti navedeni lijek duže od 2 mjeseca”.

Vlada Kantona

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi dostavi godišnji izvještaj o radu Komisije za javno privatno partnerstvo za 2018.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za Pravilnik o radu Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je inicijativu vezanu za vodzaštitnu zonu na području Općine Ilidža.

Puni tekst pitanja:

Koji projekti su do sada provedeni i koje projekte planira ova Vlada u cilju motivisanja Sarajlija na povratak u Sarajevo ili motivisanja Bosanaca i Hercegovaca svih nacionalnosti da izaberu Sarajevo za svoj budući dom, s obzirom da se radi o njihovom glavnom gradu?

Popis iz 2013. godine, je pokazao drastičan pad Srba (za oko 57.000) i Hrvata (10.637) u Sarajevu u odnosu na popis iz 1991. godine.

Šta je urađeno i šta se namjerava uraditi da se ovi brojevi približe onima iz 1991. i za koliko planirate povećati ove brojeve djelovanjem do idućeg popisa koji bi se trebao provesti 2021. ili najkasnije 2023

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za pokretanje strategije u saradnji sa državnim ministarstvom za rješavanje pitanja povećanog broja migranata

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu “za izmjenu i dopunu Uredbe o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo”.

Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za izradu Registra uposlenih u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo”.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da Ministarstvo saobraćaja izradi elaborat za:
• Izgradnju vertikalnog transporta (žičare) Hrasnica - Hrasnički stan
polje - Bjelašnica.
• Izgradnja vertikalnog transporta (žičare) Vrelo Bosne - Golo brdo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Marjanović na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS, a vezano za rješavanje problema nedostatka kapaciteta u za realizaciju aktivnosti iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Marjanović na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS, a vezano za rješavanje problema isticanja akreditacije Univerzitetu u Sarajevu.

Puni tekst pitanja:

Da li su članovi 174. stav 4) i 175. stav 5) Zakona o srednjem obrazovanju kantona Sarajevo, kojima se za sekretare srednjih škola propisuje novčana kazna do 1.000 KM u skladu sa ostalim članovima istog zakona? I po kom pravnom osnovu su sekretari škola odgovorni prekršajno za teže prekršaje navedene u članu 174. istog zakona, iako su prema istom zakonu ti poslovi za koje je predviđeno plaćanje prekršajne kazne u isključivoj nadležnosti direktora škole i nisu u opisu poslova sekretara škole?

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za prijem djece sa poteškoćama u JU Djeca Sarajeva.

Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za usvajanje Pravilnika o inkluzivnom predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

Molim Vladu Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede KS, KJKP Sarajevogas d.o.o. da mi dostave podatke o potrošnji plina kategorije domaćinstava, kao i podatak ukupne potrošnje plina na području Kantona Sarajevo izražene u KM u mjesecu januaru i februaru prethodnih godina. Informaciju tražim zbog eventualne analize subvencioniranja cijena plina za krajnje potrošače u kategoriji domaćinstava u svrhu smanjenja zagađenja zraka.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupnička pitanja koja je uputila Vladi, te resornim ministarstvima, a vezano za problem odlaganja otpada:
- Da li se u Kantonu Sarajevo vrši redovno izvještavanje od strane privrednih subjekata o nastalim količinama nusproizvoda i otpada životnjskog porijekla prema nadležnim insttucijama a u skladu sa obavezama zakonodavnog okvira?
- Da li proizvođači nusproizvoda i otpada životnjskog porijekla u Kantonu Sarajevo posjeduju ugovore zbrinjavanju ovog otpada ili posjeduju ugovore sa KJKP "Rad" o odvozu komunalnog otpada, te se otpad životnjskog porijekla najčešće miješa zajedno sa komunalnim i odlaže na deponiju Smiljevići, te da li je to prihvatljivo sa ekološkog stanovišta?
- Da li postoji komunikacija prema Uredu za veterinarstvo BiH i enttetskim ministarstvima odgovornih za veterinarstvo i okoliš u smislu planiranja I realizacije odgovarajućih projekata ?
- Da li postoji državna strategija upravljanja nusproizvodima i otpadom animalnog porjekla?
- Da li postoje određeni zajednički federalni ili kantonalni akcioni planovi sa razrađenim nosiocima aktvnost, dinamikom realizacije?

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

Prethodni saziv Vlade i Skupštine KS ulagao je puno truda na rješavanju problema pasa lutalica. Podsjećam da je Kanton Sarajevo čak kupio i azil u Prači. Bilo je puno infromacija oko tužbi oštećenih građana zbog ujeda pasa, nanošenja tjelesnih povreda i slično. Tražim od Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, odnosno ministra, koji su prema mojim informacijama vodili ove aktivnosti, da za sada obavijeste građane i da nam prezentirate navedene informacije. Također tražim da nam u pisanoj formi pripremite i odgovorite, da li je ovaj problem stavljen pod kontrolu, šta se dešava sa azilom u Prači? Da li je azil počeo sa radom, ko njime upravlja, kakve su štete nastupile eventualno po Kantonu Sarajevo zbog napada i ujeda pasa lutalica?

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu KJKP Vodovod i kanalizacija da odgovarajućom izolacionom garniturom zaštite cjevovode preko rijeke Miljacke, na lokalitetu Alipašin most i Hrasno.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

“Da li je isplaćena nagrada od 50.000 koju je Vlada KS raspisala za dojavu o kretanju Edina Gačića koji je ubijen prilikom policijske intervencije”?

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu da se sredstva, ukoliko su odobrena, a namijenjena su bila kao nagrada za pouzdane informacije o kretanju ubice Edina Gacića, usmjere na porodice ubijenih policajaca.

Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da se na brdu Žuč (uži lokalitet Golog brda) izgradi spomen obilježje i izvrši uređenje lokacije na kojoj je 27. jula 1993. godine u odbrani grada poginulo 18 pripadnika specijalne jedinice MUP-a R BiH. 26 godina nakon tog događaja na navedenoj lokaciji nema postavljenog spomen obilježja, a i sam lokalitet je neuređen i na obilježavanjima preživjelim veteranima i gostima predstavlja problem.