Inicijativa Vladi i Skupštini KS da na svom primjeru smanjimo količinu plastičnog otpada