Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, Vlada Kantona

28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 20.08.2020

Puni tekst pitanja:

“Svi smo svjedoci da je Kanton Sarajevo u posljednjih nekoliko sedmica postao najveći klaster u BiH i čitavom regionu, da se povećava broj zaraženih i nažalost, broj umrlih, da još uvijek nemamo usvojen, javno objavljen i stručno obrazložen put pacijenta u KS - i poslije višemjesečnog insistiranja javnosti i struke i više puta ponovljenih obećanja da će to pitanje biti riješeno, da je ministar zdravstva, kao ključna osoba zadužena za ova pitanja, mjesecima bio na bolovanju, a onda dao ostavku, da je ostavku dala i ministrica za rad i socijalnu politiku, u trenutku kada, osim problema u javnom zdravstvu imamo problem u socio-ekonomskom situaciji i konačno da je i premijer nažalost, zbog odredjenih zdravstvenih problema praktično van stroja.
Kratko kazano, mi u ovome trenutku nemamo Vladu u punom kapacitetu koja može odgovoriti ogromnim zdravstvenim i ekonomskim izazovima sa kojima se suočavamo.
Gradjani KS se razbolijevaju i nažalost, umiru, ostaju bez posla, privredni tokovi su prekinuti, turizam i servisne usluge su na koljenima. Takva stanje zahtijeva stalno zasijedanje Vlade koja ne zasijeda, vidljiv i efikasan rad ministarstava, posebno zdravstva koje ne radi, transparentan i stručan rad kriznog štaba koji ne zasijeda redovno jer su mu najistaknutiji članovi na odmoru, nove ekonomske mjere koje vlada ne dostavlja itd.
Imajući u vidu sve navedeno moje pitanje premijeru, predsjedavajućem Skupštine i šefovima klubova vladajuće koalicije je - kada će biti kompletirana Vlada KS i kada ce početi funkcionisati u punom sastavu? Ako želimo biti odgovorni prema zdravlju i standardu gradjana, onda se to mora desiti na narednoj Skupštini iako je jasno da je bilo za očekivati da ministre imenujemo na ovom skupštinskom zasijedanju.
Ja želim decidan odgovor na ovo pitanje, jer je u ovoj situaciji mnogo vazno je da KS ima operativnu Vladu koja na stručan i efikasan način može odgovoriti na aktuelne probleme, nego ko će činiti tu vladu i čija će politika nadvladati. Situacija u kojoj se nalazimo nadilazi sve stranačke interese i svi to moramo posmatrati kao nadstranački cilj.
Zato, ako nismo u stanju brzo kompletirati stranačku Vladu, mozda bi trebali razmisliti o ekspertnoj Vladi koja bi bila imenovana i djelovala dok traje korona i dok ne krene oporavak.
Siguran sam da postoje stručnjaci i experti koji bi se žrtvovali u narednih 6 mjeseci sa željom da pomognu gradjanima KS i da vode procese u pravom smjeru.
Ako neko misli da nisam u pravu, uporedite stanje u KS sa drugim kantonima ili sa situacijom u regionu, pa ćete vidjeti da tamo ministri zdravstva vode procese, da u kriznom štabu sjede adekvatni stručnjaci, da premijeri redovno izvještavaju o ekonomskim mjerama itd...
Volimo da kažemo da je KS najbolji, najrazvijeniji, najefikasniji - ovo je vrijeme i momenat da to pokažemo i na djelu.“

26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16.06.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Vlada Kantona

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.07.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16.06.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Vlada Kantona, ZZO KS

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.07.2020

Puni tekst pitanja:

ZASTUPNIČKA INICIJATIVA
Upućujem inicijativu da Vlada KS i ZZO KS naprave prijedlog odluke ili rješenje prema kojem bi ZZO KS ili Vlada KS participirali u cijeni testova na koronavirus koju plaćaju građani.

Obrazloženje: S obzirom da je Vlada FBIH certificirala zdravstvenu ustanovu „AGC“ za testiranje na koronavirus, a uskoro će to biti slučaj koliko sam upoznata i sa još nekim privatnim zdravstvenim ustanovama, navedenom inicijativom se zadužuje Vlada KS i ZZO da omoguće građanima testiranje u certificiranim privatnim zdravstvenim ustanovama, te da gore imenovani pronađu modus participacije troškove za testove, za sve naše građane.

Zastupnica SBB u Skupštini KS
Bilsena Šahman

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Grad Sarajevo, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16.06.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16.06.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Apoteke Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16.06.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori