Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Želim da vas upoznam da se u Studentskim domovima vrši zastrašivanje svih studenata koji su se usudili progovoriti protiv direktora Kadrića.

Ti studenti su se usudili reći javno da je stanje u Studentskim domovima katastrofalno a u domovima ih je nakon nekoliko dana dočekala opomena pred isključenje iz domova.

Student Haris Silajdžić iz Goražda je dobio opomenu pred isključenje iz studentskih domova zbog izazivanja buke i nemira u svojoj sobi iako taj dan uopće nije bio u Sarajevu nego kući u Goraždu.

U opomeni koju je dobio navodi se da je policija dolazila i napravila zapisnik o događajima te da će biti isključen iz domova ako se nešto slično ponovi.

Haris je otišao u policijsku stanicu da provjeri navode o prijavi i tamo su mu rekli da nemaju nikakvu prijavu u domovima za datum koji se navodi te da nisu zaprimili nikakav poziv.

No, na direktorovu nesreću čovjek je taj dan preuzimao vozačku dozvolu u Goraždu, išao na trening stonogtenisa te cijeli vikend proveo u Goraždu za šta posjeduje i materijalne dokaze iz MUP-a te niz svjedoka koji mogu potvrditi da je on zaista bio u Goraždu taj vikend.

Upućujem inicijativu ministarstvu obrazovanja da provjeri sve ove navode te pokrene radnje u svojoj nadležnosti ako se utvrdi da direktor vrši ovakvu nedopustivu vrstu pritisaka na studente.

Molim vas da izvjestite Skupštinu u narednih mjesec dana da li su ove tvrdnje tačne te koje su radnje poduzete.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Tužilaštvo KS, Vlada Kantona

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Šta se trenutno dešava u JU „Studentski centar" Sarajevo? Zašto još uvijek i nakon više od dva i pol mjeseca od kako je izglasana inicijativa mi na dnevnom redu nemamo finansijske izvještaje za 2014. i 2015. godinu ove ustanove?

Mislim da je bilo sasvim dovoljno vremena da se dokumenti pripreme i upute u skupštinsku

proceduru te ovim putem pitam kada ćemo ove izvještaje konačno imati na stolu?

Na sjednici prije više od mjesec premijer je rekao da će izvještaji biti čim prije upućeni

Skupštini no mi ih ni dan danas nemamo pred nama.

Zamolio bih ministra Kazazovića da odgovori na ovo pitanje usmeno.

Također, proslijeđujem upit i Tužilaštvu KS da se provjeri i Skupština izvjesti u kojoj se fazi

trenutno nalazi slučaj JU „Studentski centar" Sarajevo.

Vlada Kantona

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Tražim da Vlada Kantona putem ministarstava koja imaju nadležnost nad kantonalnim javnim preduzećima, ustanovama i fondovima naloži nadzornim odborima i upravama da izmijene akte koji regulišu pitanje radnih odnosa u dijelu koji se odnosi na prijem uposlenika, tako da se prijem u radni odnos vrši isključivo putem javnog konkursa-oglasa, u cilju prijema najboljih kandidata.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 30.05.2016

Puni tekst pitanja:

"Tražim da Vlada Kantona uvede obavezu svim organizacijama koje podnose izvještaj o radu Skupštini Kantona Sarajevo da uz izvještaj naprave sumarni tabelarni pregled sa ključnim informacijama i pokazateljima za period od najmanje 5 godina, te da u finansijskom izvještaju prikažu iznose neto plata i drugih primanja po kategorijama poslova."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Kako je Federalna Vlada jasno kazala da je aktuelni socijalni partner Vlade Kantona Sarajevo, odnosno sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja nije validan u zakonskom smislu, niti kada je riječ o njegovoj registraciji. Interesira me da li će taj fantomski sindikat i njegovog lidera Saudina Sivru i dalje finansirati Vlada KS i tretirati ga kao socijalnog partnera. Evidentno je daje i nakon odluke Federalne Vlade, Saudin Sivro u društvu resornih ministara i još nekih dužnosnika iz Vlade a i Skupštine Kantona Sarajevo, čak se pojavljuje i na zvaničnim pres konferencijama, a mislim daje to loša poruka za sve građane i prosvjetne radnike, Vladu ali i Skupštinu, iz prostog razloga što u ovom trenutku taj sindikat ne predstavlja legalnu instituciju za koju se u javnosti uz podršku vladinih dužnosnika predstavlja

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Podrška sufinansiranju izgradnje spomenika "Almiri i Bošku".

Puni tekst pitanja:

"Tražim da Vlada Kantona u strategiju razvoja 2014-2020 kao posebnu aktivnost, sa posebnim zaduženjima, sredstvima i izvorima, te pokazateljima i rezultatima, uvrsti asfaltiranje puteva u naseljima u Kantonu gdje pristupni putevi do legalno sagrađenih kuća nisu asfaltirani."

Puni tekst pitanja:

Ovih dana možemo vidjeti da su Vlada Kantona Sarajevo, a i Vlada Federacije BiH veoma opterećene nerješenim problemom legitimiteta, legaliteta i reprezentativnosti sindikalnih organizacija u Kantonu Sarajevo i šire.

Problem je tim veći i aktuelniji, ako se zna da ovih dana očekujemo stupanje na snagu Općeg kolektivnog ugovora u FBiH, nakon čega treba otpočeti sa usaglašavanjem granskih kolektivnih ugovora za pojedine oblasti.

r" Dodatno, znamo da postoji veoma složena ustavna organizacija Federacije BiH i kantona, kao i Grada i općina u Kantonu Sarajevo, kada i je riječ o pojedinim oblastima za koje treba usaglašavati i potpisati granske kolektivne ugovore.

Ovo je pitanje koje je u Kantonu Sarajevo, a i u čitavoj Federaciji bilo jako zapušteno i to je rezultiralo jednim pravnim i stvarnim haosom, koji se i dalje produbljuje.

Dodatan problem su skupi sudski postupci, a vidimo zadnjih dana i tužbe čak i zbog nepoštivanja hronologije isplate dosuđenih sredstava tužitelja državnih službenika.

Tražim da se ovoj Skupštini od strane resornih ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo, dostavi pregled :

- registriranih sindikata na nivou Kantona Sarajevo,

- pregled reprezentativnih sindikata na nivou Kantona Sarajevo i FBiH, kao i onih čija se reprezentativnost trenutno utvrđuje, kao i

- dostupne informacije u kojoj su fazi i sa kojim sindikatima, pripreme za pokretanje procesa usaglašavanja granskih kolektivnih ugovora po različitim oblastima (obrazovanje, državna služba, komunalna privreda i dr.), ko i u kojoj proceduri će zastupati Vladu Kantona Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

"Pokrećem inicijativu Vladi KS da na slijedećoj sjednici skupštine KS dostavi prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog prevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima a na osnovu Zakona o cestovnom prijevozu FBiH."

Odgovor:

Odgovor :
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo vodi aktivnosti izmjene i dopune: Odluke o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima- fijakerima.

U skladu sa odredbama člana 10. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, br. 28/06 i 2/10) kojim je utvrđeno da skupština kantona svojim propisom, u skladu sa federalnim zakonom, uređuje uslove, način i specifičnosti organizacije vršenja prijevoza putnika ili tereta ili osoba i tereta na svojoj teritoriji, te da će posebnim propisom urediti prevoz zaprežnim...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zbog činjenice da Aleja Vrelo Bosne postaje umjesto atrakcije ruglo koje više skoro niko ne želi posjetiti, pokrećem inicijativu da se poduzmu mjere kako bi se vratio barem djelić onog sjaja koji je imala ova šetnica. Prije svega mislim na pravilnike koji su neophodni kako bi regulisali ponašanje fijakerista i prilagođavanje brzine ambijentu, obavezeno nošenje torbi koje su prisutne u svim svjetskim centrima kako ne bi zagađivali okolinu, jer se u ovom momentu šire nesnosni mirisi, koji zapravo na neki način i odbijaju svakog ko bi želio posjeti Vrelo Bosne. Prisutan je veliki broj prosjaka koji opsjedaju strane turiste i na taj način narušavaju ugled ovog šetališta. Također svugdje u svijetu bi ovakvo izletište imalo autentičan izgled, mislim pri tome na kockice koje su prvi put 1962 presvučene asfaltom a zatim i 92', a sada su pune neravnina i rupa u kojima se sakuplja prljavština, te i na taj način se narušava izgled i privlačnost ovog nekada atraktivnog turističkog mjesta.

Odgovor:

ODGOVOR:

Velika aleja nalazi se u II zaštićenoj zoni Spomenika prirode ''Vrelo Bosne'', koga je Skupština KS Zakonom proglasila zaštićenim u maju 2006. godine (''Službene novine KS'', broj 6/10-Prečišćeni tekst). Zakon je donesen s ciljem očuvanja brojnih prirodnih, pejsažnih, hidroloških, kulturno - historijskih vrijednosti, te njihovog održivog korištenja. Spomenikom prirode upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, putem koje se obezbjeđuje očuvanje prethodno pomenutih vrijednosti, integralno upravljanje, fizička kontrola ponašanja korisnika u prostoru,...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Proteklih dana smo se još jednom sjetili sarajevskih Romea i Julije – Admire Ismić i Boška Brkića, čije su živote na tadašnjem Vrbanja mostu, u centru Sarajeva, prekinula četiri snajperska hica. Od tada su prošle 23 godine, a u Sarajevu, njihovom rodnom gradu, ne postoji nikakvo obilježje ove tragične ljubavi, koja je postala simbol rata u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
S obzirom da je i Gradonačenik Sarajeva proteklih dana najavio podizanje spomenika Admiri i Bošku, ja osjećam obavezu da ovu inicijativu danas kandidujem Vladi Kantona Sarajevo, u smislu pružanja podrške i učestvovanja u sufinansiranju izgradnje istog. Prihvatanjem ove inicijative šaljemo poruku i drugim nivoima vlasti da se uključe u sufinansiranje ovog projekta, koji ima ogromnu simboliku.
Tragična priča o dvoje mladih obišla je cijeli svijet. Tog 18. maja 1993., u jeku agresije na našu zemlju, odlučili su pobjeći iz opkoljenog grada. Prvi metak pogodio je Boška, koji je odlah preminuo. Potom je pogođena Admira. Smogla je snagu da dopuže do Boška. Zagrlila ga je posljednji put i izdahnula. Ta slika obišla je svijet i jedna je od najpotresnijih slika tokom agresije.
Admira i Boško su sahranjeni jedno pored drugog, na sarajevskom groblju Lav. Podizanjem spomenika trajno ćemo obilježiti njihovu ljubav kao simbol našeg grada, grada Sarajeva, koji je stoljećima bio spoj različitih kultura, religija i nacija.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori, 30.03.2016

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za izmjenu Uredbe o subvencioniranju troškova prijevozau javnom gradskim saobraćaju na području Kantona Sarajevo kojom će se omogućiti da slijepa i slabovidna lica mogu ostvariti pravo neovisno o članstvu pri Udruženju slijepih i slabovidnih lica Kantona Sarajevo, a na osnovu dokaza o stepenu invaliditeta

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
15. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Puni tekst pitanja:

Ovo je peti mjesec u nizu kako se bavim problematikom Studentskog centra te pitanjem potencijalnog kriminala u toj ustanovi.

Drago mi je da su se nakon pet mjeseci neke stvari pokrenule te da se tužilaštvo uključilo u kompletnu priču i da su prvi pomaci već napravljeni no ono što zabrinjava jeste izostanak bilo kakve reakcije od strane Vlade KS.

Vlada KS je prije tri mjeseca imenovala vd upravni i nadzorni odbor u ovoj ustanovi, i taj upravni i nadzorni odbor za ova tri mjeseca nije učinio apsolutno ništa a mandat im je istekao. Niti je imenovan novi direktor, niti nam je dostavljen finansijski izvještaj a podsjećamo da još uvijek nismo dobili ni finansijski izvještaj za 2014. godinu. Sve ovo nam govori da očito postoje centri moći koji žele ostanak ovakvog direktora. U međuvremenu se uposlenici Studentskog centra primoravaju da potpisuju podršku direktoru pod prijetnjom otkaza, svakodnevno trpe mobing, poziva ih se na informativne razgovore a studente koji su se usudili usprotiviti direktoru odstranju iz domova. Ovim putem podnosim incijativu da se na iduću sjednicu Skupštine KS uvrsti usvajanje finansijskih izvještaja i apelujem na Vladu da odmah na idućoj sjednici Vlade imenuje novi vd upravni i nadzorni odbor i pokrene smjenu direktora Kadrića. Molim vas da ne budete samo nijemi posmatrač. Direktor je već 16 godina na toj poziciji i svih 16 godina je u minusu a ukupan dug koji je napravio iznosi između 6 i 7 miliona KM. Ako samo ovo nije dovoljan razlog za smjenu, ja ne znam stvarno šta jeste.

Dok domovi propadaju, direktor gradi teniske terene u iznosu od skoro 200.000 KM a da za njih nema građevinsku i urbanističku saglanost te nema dozvolu Vlade KS koju ju je morao pribaviti. Ovdje se radi o tipičnom primjeru nedomaćinskog upravljanja jednom ustanovom. Vrše se gotovinske isplate sa blagajne Studentskog servisa, što se lako može provjeriti a što je također zabranjeno raditi i ovdje se radi o iznosima od više stotina hiljada KM godišnje. Zamolio bih za pismeni odgovor na tražena pitanja i inicijativu ali bih isto tako zamolio premijera da nas izvjesti usmeno šta Vlada namjerava uraditi po ovom pitanju. I S obzirom da nam nije dostavljeno prošli put, ponovo tražim da nam se dostavi spisak imena i prezimena svih studenata koji su radili i rade u Studentskom centru a koji su prijavljeni preko Studentskog servisa. Također molim da nam se dostavi i osnivački akt servisa te ovaj put molim Vladu KS da oni to učine te proslijede nama.

Puni tekst pitanja:

Kao zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo podržavam dostavljeni Prijedlog financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016. godinu.

Ovim putem pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se u navedenom Prijedlogu otvori pozicija za podršku povećanja nataliteta u Kantonu Sarajevo što bi se

najviše odnosilo na finansiranje postupaka vantjelesne oplodnje ženama. U nekim kantonima su takve procedure već zakonski uređene.

Naime, suočeni smo sa činjenicom da u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa i Kantonu Sarajevo, dolazi do alarmantnog pada nataliteta, što se osjeti po znatno manjem broju upisa djece u osnovne i srednje škole. Zvanična statistika pokazuje zabrinjavajuće podatke da se u Bosni i Hercegovini godišnje rode 83 bebe na 10.000 stanovnika, te prema natalitetu BiH zauzima posljednje mjesto u regionu.

S toga, molim Vladu Kantona Sarajevo da prihvati moju inicijativu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za pokretanje programa subvencioniranog taxi prevoza za lica – korisnike kolica, te slijepa i slabovidna lica, sa fokusom na dijelove grada koji nisu povezani adekvatnim javnim prevozom u smislu povezanosti, učestalosti linija, odnosno nisu opremljeni u svrhu primanja putnika koji su korisnici kolica

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 29.02.2016

Puni tekst pitanja:

"U skladu sa Poslovnikom Skupštine podnosim inicijativu:Tražim od Vlade KS da pokrene postupak raskida ugovora koji je štetan za Kanton Sarajevo a odnosi se na zakup stanova na području naselja Otes sa firmom GPA društvo za razvoj i stanogradnju doo Sarajevo."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Puni tekst pitanja:

"S obzirom da shvatam nakon svih zasjedanja da se bavimo ponekad i nekim “lajt” temama na skupštini što svakako građani ne očekuju od nas, već da se uhvatimo u koštac sa rješavanjem njihovih vitalnih problema. Tako sam nedavno prisustvovao i tematskoj sjednici Općinskog vijeća Ilidža na kojoj sa žaljenjem konstatujem da nisu prisustvovali predstavnici Vlade ni Skupštine koji su uredno na vrijeme pozvani. Tamo je raspravljano o teškim posljedicama koje će izvazvati procesi koji se dešavaju u vodozaštitnoj zoni koja je podjeljena u 4 pojasa. Bespravna izgradnja je već odavno premašila brojku od preko 10.000 objekata i isto toliko septičkih jama koje ozbiljno ugrožavaju sva izvorišta ili su ih već ugrozili i prosto je nevjerovatno da voda sa tih izvorišta može biti ispravna za piće. Na žalost taj proces se nekontrolisano i dalje nastavlja, čak i stručnjaci sumnjaju u ispravnost vode kojom se snadbjava grad Sarajevo, jer povećanom dozom hlora bakteriološka ispravnost se može postići zato što hlor ubija žive organizme pa tako i bakterije, ali istovremeno je štetan za ljudski organizam. Međutim velika je enigma broj prisutnih teških metala u vodi koji itekako ugrožavaju ljudsko zdravlje. Mene također Iilidža podsjeća na jedan svojevrsni čardak ni na nebu ni na zemlji, utoliko prije što ljudi ne mogu legalizirati svoje bespravno izgrađene objekte iz razloga što su taoci političkih i svakih drugih igara jer im se u vrijeme predizbornih kampanja govori kako svako drugi ko dođe na vlast srušit će njihove bespravno izgrađene objekte, i da je jedina brana za to biranje istih političkih opcija i strukutra koje to tobože štite njihovu bespravnu izgradnju. Dakle građani su taoci politike i mislim da ima, i postoji način da im se napokon počnu legalizirati objekti a time bi se punio i općinski budžet po osnovu naplate za građevinske i urbanističke saglasnosti, što bi dalo dodatni razvojni zamajac ove perspektivne općine, ali istovremeno i pravljenje sistema u smislu planske izgradnje i stvaranja kanalizaciong sistema u kojem bi bili uključeni svi stanovnici tako da bi došlo do eliminacije septičkih jama koje dugorčno ugrožavaju vodu za piće. Stoga, a i zbog mnogih drugih stvari predlažem da skupština održi tematsku sjednicu na kojoj bi bili doneseni zaključci koji bi pomogli rješavajnju nagomilanih problema u ovoj općini i da se formira mehanizam nadozora provođenja tih mjera koje bi bile usvojene na skupštinskom zasjedanju."

Odgovor:

Odgovor:

Ministarstvo privrede će podržati sve aktivnosti koje imaju za cilj zaštitu vode kao veoma bitnog prirodnog resursa, a koje će se odvijati i provoditi isključivo u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Mišljenja smo da će održavanje Tematske sjednice koja će razmatrati zaštitu izvorišta "Sarajevsko polje", doprinijeti rješavanju ovog dugoročnog problema. Također u pripremi sjednice se trebaju uključiti i druga ministarstva i javna preduzeća i ustanove koji provode aktivnosti u vodozaštitnim zonama, te općine na čijem području se nalaze zone sanitarne zaštite.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

"Da Vlada Kantona Sarajevo preduzme sve neophodne mjere i radnje kako bi zaposlenicima u Kantonu Sarajevo koji ostvare pravo na penziju osigurala potrebnu zdravstvenu zaštitu."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Kantonalna agencija za privatizaciju, Vlada Kantona

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi detaljna informacija o postupku sprovedbe privatizacije kompanije Magros Veletrgovina - da li je postupak privatizacije okončan i da li je rađen u skladu sa Zakonom o privatizaciji?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

„Kada možemo očekivati poduzimanje urgentnih mjera od strane Vlade KS, Ministarstva zdravstva KS, Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, zdravstvenih ustanova u KS, odnosno izdavanje pismenih naredbi od strane nadležnih organa u KS, a u cilju sređivanja aktuelne situacije u pogledu zbrinjavnja bolesnika na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u KS, odnosno uspostavu adekvatne organizacije zbrinjavanja redovnih i urgentnih bolesnika u KS?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori, 30.03.2016

Puni tekst pitanja:

Istraživanja pokazuju da se skoro 90% informacija iz okruženja prima vizuelno. Gubitak ove mogućnosti može se bar djelimično nadoknaditi raznim tiflotehničkim pomagalima i naučenim vještinama, ali nažalost slijepe osobe u Kantonu Sarajevo su uskraćene za ovu podršku. Prema Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i nadomjestaka (Sl. novine KS br. 38/07, 29/08 i 40/14), slijepe osobe mogu ostvariti pravo samo na tamne naočale, govorni toplomjer i bijeli štap, za koji nije obezbijeđena obuka za njegovo korištenje. To ne može ni približno zadovoljiti stvarne potrebe ovih osoba, koje zbog težine i vrste invaliditeta imaju mnogo teškoća u organizovanju svakodnevnog života.
Prema zvaničnim podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu za slijepe osobe je, po ovom osnovu, iz Zavoda isplaćeno svega oko 1 hiljadu KM. Ovo nije u skladu ni sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, a ne može se porediti ni sa zemljama u okruženju, pa čak ni sa Republikom Srpskom, gdje je ovo pitanje mnogo povoljnije riješeno.

Stoga, moje pitanje upućeno Vladi i Ministarstvu zdravstva jeste da li se poduzimaju aktivnosti sa ciljem unapređenja u ovoj oblasti, kako bi se osigurali što bolji uslovi života osobama sa navedenom vrstom invaliditeta?

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.04.2016

Puni tekst pitanja:

Problem nedostatka certificiranih tumača znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo.....

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori, 30.03.2016

Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo za boračka pitanja da mi odgovori koje aktivnosti je poduzelo, ili planira poduzeti, kako bi se sistemski riješio problem zapošljavanja djece šehida, poginulih, umrlih i nestalih branioca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnih vojnih zarobljenika i demobilisanih boraca? Koji su efekti dosadašnjih aktivnosti, te koliko ima nezaposlene djece gore navedenih kategorija po općinama u Kantonu Sarajevo?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori, 30.03.2016

Puni tekst pitanja:

Kao što je poznato da u KS postoje industrijske zone (stare i novoformirane) i da su za iste neophodna velika sredstva koja lokalne zajednice same nisu u stanju obezbijediti.

U cilju poticanja novog upošljavanja prevashodno u proizvodnji predlažem da se izdvoje dodatna sredstva u rebalansu u 2016. god i u budućnosti

Poticaji bi se odnosili na sljedeće:

- Prilikom izgradnje proizvodnih objekata i novog upošljavanja da investitori budu oslobođeni plaćanja rente i uređenja građanskog zemljišta

Da općine donesu svoje propise u kojima će biti definisani svi elementi za ostvarivanje ovog prava:

o Namjenu gradnje o Mjesto gradnje o Vrijeme potrebno za izgradnju o Broj novouposlenih

o Ograničenja u mogućoj prodaji izgrađenog objekta i promjeni namjene o Garancije za poštivanje korištenja ovog prava, itd.

Navedena sredstva bi trebalo prevashodno usmjeriti na vangradske opštine koje imaju manje budžete, ali se na njihovom području i planski lociraju proizvodni pogoni što je logično da centralni dijelovi Grada i Kantona budu rasterećeni ovih sadržaja.

Ovakvu poticajnu mjeru imamo u pojedinim lokalnim zajednicama (Goražde, Tešanj,..) koje daju izvanredne rezultate.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 29.02.2016

Puni tekst pitanja:

"Želim podsjetiti da još uvijek nisam dobila odgovor na zastupničko pitanje postavljeno 07.10.2015. godine, a koje glasi:Koje konkretne mjere su poduzete, ili se planiraju poduzeti, kako bi se obezbijedila decidna primjena Ugovora o koncesiji i unaprijedili mehanizmi naplate koncesione naknade? U sklopu odgovora sam tražila detaljnu informaciju o stanju u oblasti rudarstva i eksploatacije prirodnih resursa na području Kantona Sarajevo, sa osvrtom na stanje obaveza i potraživanja po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina i geoloških istraživanja.
Pošto je Vlada predložila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkom istraživanju, i to u skraćenom postupku, prethodno pitanje dopunjujem sljedećim:
-Koje je stanje obaveza i uplata po osnovu Odluke o plaćanju naknade za geološko istraživanje na dan 31.12.2015. godine;
-Koliko je bilo slučajeva detaljnog geološkog istraživanja u svrhu navedenu u članu 8. Stav (4) Zakona bez odobrenja nadležnog Ministarstva?"