Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Pitanje u vezi sufinansiranja gasa.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa za uvođenje granta za podsticaj samozapošljavanja za osobe srednje starosne dobi.

Puni tekst pitanja:

“Koji je trenutni broj zahtjeva u postupku dodjele prava na koncesiju, koji su konkretno zahtjevi u pitanju i kada su podnošeni ministrastvu?”

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

• Molim ​KJKP VIKSA da mi dostavi kopije svakog pojedinačnog dokumenta analize vode parametara B skupine i to za ​olovo i kadmijum​.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Koliko je zaposlenih steklo pravo i penzionisano u 2019.godini.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izmjene Zakona o plaćama i naknadama u organima Vlasti Kantona Sarajevo.

Puni tekst pitanja:

• Koliko je razvojnih projekata planirano u 2019. godini a koliko je njih istinski realizovano do današnjeg dana?

Puni tekst pitanja:

-”Ponavljam inicijativu za rekonstrukciju i asfaltiranje Apelove ceste od ulice Dolovi do cilja Bob staze. “

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJP P.D. BUTMIR, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Imena radnika koji su rješili stambeno pitanje na zemljištu preduzeće PD Butmir

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih što prije iznađu stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za potpunu adaptaciju vrtića “Ciciban” koji se nalazi u ulici Kemala Kapetanovića bb, Općina Novo Sarajevo. JU “Djeca Sarajeva” izvršila uknjižbu objekta, ali je isti potpuno devastiran tokom agresije na BiH

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Veseli cvjetovi", koji se nalazio u ulici Šekerova na broju 2. Općina Centar. Trenutni korisnik objekta je Fondacija lokalne demokratije

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade za stručno mišljenje prednosti i mana ukidanja ocjenjivanja od drugog do petog razreda?
• Naime, na tematskoj sjednici održanoj 22.10.2019. godine se pominjao finski model obrazovanja u kojem u toku osnovnog školovanja uopšte nema ocjenjivanja. Budući da prema trenutnom Zakonu o osnovnom obrazovanju KS uspjeh učenika od drugog do petog razreda ne utiče na nastavak školovanja, navodim ovaj period školovanja kao period u kojem je moguće lakše ukinuti ocjenjivanje, kako bismo poboljšali postojećim sistem obrazovanja.

Puni tekst pitanja:

1. Napravi ​kratku sadržajnu analizu razlike između našeg obrazovnog sistema i sistem države Finske sa naglaskom na ​mogućnost primjene mjera države Finske koje bi mogli u što skorijem roku implementirati u našem sistemu obrazovanja
2. Dostavi kratke informacije na koji način država Finska školuje i obrazuje kadar koji radi u sistemu obrazovanja
3. Stupi u kontakt sa nadležnim ministarstvom u Finskoj kako bi se uspostavila saradnja u cilju poboljšanja našeg sistema obrazovanja, a u prvom koraku moguće je i kontaktirati Počasni konzulat Finske u Sarajevu,
4. Organizuje radnu posjetu Finskoj.

Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS “da se po hitnom postupku Skupštini Kantona Sarajevo dostavi materijal prezentiran na tematskoj sjednici vezano za strategiju razvoja obrazovanja i znanstveno istraživačkog rada u Kantonu Sarajevo, a u cilju ispunjavanja jednoga od zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo, kojim se propisuje usvajanje ovoga dokumenta u finalnom obliku u naredna 4 mjeseca”.

Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih što prije iznađu stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za potpunu adaptaciju vrtića „Mlade Bosne" 1a koji se nalazi na Općini Ilidža. Objekat je potpuno devastiran tokom agresije na BiH i Ustanova ga nije preuzela nikada.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić “Čika Jova Zmaj" koji se nalazio u ulici Josipa Štadlera na broju 23. Općina Stari Grad. U objektu se trenutno nalazi Muzej grada, a JU „Djeca Sarajeva" ga nije preuzela nakon agresije na BiH.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Naša djeca" koji se nalazi u ulici Livanjska bb Općin Centar. JU “Djeca Sarajava” izdaje objekat Kineskoj ambasadi.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Boško Buha", koji se nalazio u ulici Buka na broju 11. Općina Centar. Trenutni korisnik objekta je Njemačka ambasada.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih uvrste stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020.godinu „Projekat rekonstrukcije Srednje škole za okoliš i drvni dizajn na Ilidži”.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

1. Zašto je 13.8.2019.g. v.d. direktorica Ljevak, uručila otkaz ugovora o radu dugogodišnjoj uposlenici koja je zaposlena od 2009. godine, koja nije član Vijeća uposlenika TVSA, te zašto je neposredno nakon uručivanja otkaza dodijeljeno unapređenje predstavniku Vijeća uposlenika sa SSS montažer na radno mjesto sa VSS izvršni producent, bez konkursne procedure?
2. Kantonalna uprava za inpekcijske poslove Kantona Sarajevo utvrdila je nezakonitosti u pogledu ovog unapređenja te utvrdila da uposlenik nema propisane uslove i kaznila finansijskom kaznom TVSA i v.d. direktoricu Ljevak. Zašto v.d. Ljevak tom istom uposlenika nije otkazala ugovor o radu, kao što je postupila u slučaju pomenute uposlenice čime je počinjena diskriminacija?
3. Tražim da mi se dostavi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta kao i popunjenost sa opisom složenosti poslova radnih mjesta?
4. Zbog čega v.d. direktorica Ljevak ne postupa jednako prema svim radnicima, te da li su radnici koji su se medijski oglasili i ukazali na nezakonitosti u radu v.d. direktorice Ljevak stavljeni u nepovoljniji položaj? Zbog čega kasne Dnevnici pa se emituju jučerašnji, što se desilo prije par mjeseci?
5. Koliko je kazni v.d. direktorica Ljevak platila za 5 mjeseci rukovođenja kao odgovorno lice i TVSA kao pravno lice, čime je nanijela finansijsku i materijalnu štetu preduzeću, a sve zbog nezakonitog rada.
6. Zbog čega v.d. direktorici Ljevak nije u svom radu poštivala Zakon o radu, Zakon o zabrani od diskriminacije, Zakon o zaštiti autorskih i srodnih prava, Pravilnik o radu TVSA?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa prema Vladi KS i Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša da pristupe hitnoj izmjeni Zakona o prostornom uređenju KS u smislu da se građanima KS omogući legalizacija bespravno izgrađenih objekata

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

zastupničku inicijativu Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu za rad i socijalnu politiku i Ministarstvu obrazovanja KS da formiraju Radnu grupu, koja će biti sastavljena od profesionalaca, sa ciljem prevencije i nadzora nad svim oblicima nasilja – nasilje nad Ženama, nasilje nad djecom, vrsnjačko nasilje, nasilje na radnom mjestu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori