Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasmina Bišćević-Tokić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo „za uvrštavanje lijekova za snižavanje temperature kod djece (Antipiretika) na pozitivnu A listu koja se finansiraju 100 posto na teret sredstava obaveznog osiguranja, odnosno koje stanovnici KS-a neće plaćati i dobijat će ih na recept”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupnička pitanja Ministarstvu prostornog uredjenja, gradjenja i zastite okolisa KS:

1. Koji su konkretni rezultati rada u segmentu zastite zraka (osim Odluke o izradi studije)?
2. Da li Ministarstvo i Zavod za javno zdravstvo raspolažu egzaktnim pokazateljima štetnosti zraka na život i zdravlje ljudi (broj oboljelih, očekivana smrtnost usljed posljedica zagađenja itd)?
3. Informacija o dinamici sanacije otpada na deponiji Smiljevići? Kako je ministarstvo primijenio odlaske i obilaske otpada i iskustva zemalja u regiji, iz prethodnog mandata ministra?
4. Koje su konkretne uštede u smislu energetske efikasnosti u javnim objektima u odnosu na stambene objekte i da li je isto uzeto u obzir prilikom planiranja budzetskih sredstava?
5. Koje pozitivne pomake možemo očekivati u narednoj grejnoj sezoni, prema najavljenim aktivnostima ministarstva?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Aljoša Čampara na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja vezana za odluku o smjeni policijskog komesara.

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Arijana Memić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za izradu Zakona o gorskoj službi spašavanja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim Premijera KS, gosp. Edin Forto da mi odgovori da li će Vlada KS i dalje finansirati neregistrovani sindikat osnovnog odgoja i obrazovanja u u Kantonu Sarajevo, budući da smo preko medija informisani kako su isti novčano kažnjeni od strane Inspekcije Porezne uprave Federacije zbog neizvršavanja svojih zakonskih obaveza u vidu neplaćanja poreza državi i neuplaćivanja doprinosa uposlenicima.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Samir Suljević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Ко je nadležan za čišćenje prostora Kampusa od smeća i korova u nepisrednoj blizini zgrada u ulici Flamdije Cenerlica od 3 do 37. I u ulici Zmaja od Bosne.Tražim da se pod hitno izvrši sanacija tog prostora.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Tražim od Vlade KS da obaveže direktore javnih ustanova da prilikom izlaganja izvještaja i programa rada budu prisutni, jer jedino oni mogu dati odgovore na sva pitanja. Također napominjem da su direktori blagovremeno obavješteni o terminima održavanja sjednica Skupštine KS, te tako mogu planirati svoje obaveze.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Nikšić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je zastupničku inicijativu “za dekriminalizaciju i legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Nikšić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je zastupničku inicijativu “za prevenciju mobinga i drugih mentalnih poremećaja i bolesti”.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Senad Hasanović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema resornom ministarstvu da pristupi izradi Zakona o srednjem strukovnom obrazovanju Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS da preispita da li su školska područja definisana u skladu sa osnovnim principom iz člana 54., st.(3) „da se učenicima omogući pohađanje škole koja je najbliža njihovom mjestu stanovanja“. Posebno tražim pojašnjenje ovog principa za slučajeve u kojima je đacima bliža škola susjedne općine nego škola definisana školskim područjem matične općine.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da Vlada KS na osnovu člana 93. stav (7) i člana 94. stav (6) Zakona o osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine 23/17) pokrene proceduru razrješenja školskog odbora JU OŠ “Umihana Čuvidina” zbog postupanja suprotno aktima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i to akta broj 11/04-34-34-34142-1/16 od 23.01.2017. godine”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo je postavio zastupničko pitanje:

“Zašto nije u funkciji javna rasvjeta na brzoj cesti izlaz / ulaz iz grada od Energoinvesta do Mostarskog raskršća.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deseta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu ”za potkresivanje stabala i niskog raslinja koji ometaju saobraćaj na području Kantona Sarajevo”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema Vladi KS, Ministarstvu zdravstva KS i Ministarstvu pravde i uprave KS za formiranje Programa za finansiranje liječenja djece oboljele od malignih bolesti.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Deseta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, SVIM OPĆINSKIM NAČELNICIMA U KS, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasna Duraković na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Na koji način i u koliko slučajeva je od strane općina na teritoriji Kantona Sarajevo vršena prodaja – raspolaganje trećim licima neizgrađenim građevinskim zemljištem, prema kom pozitivnom zakonskom propisu, u koje svrhe, te u kom momentu je, na osnovu saglasnosti i naloga općine, na ta treća lica preneseno vlasništvo na istom zemljištu u javnim registrima (zemljišnim i katastarskim knjigama)?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Senad Hasanović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Da li ste upoznati sa zagađenjem Potoka Vihrica u Općini Hadžići, te da li se poduzimaju adekvatne mjere i radnje u cilju saniranja onečišćenja i sprečavanja da se ista ponove.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Deseta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo,tačnije resornim ministarstvima da:

- Formira radno ekspertnu komisiju za retroaktivnu analizu svih aktivnosti i rezultata na  znacajnijim ekoloskim projektima u Kantonu Sarajevo kao sto su RCUO tj deponija Smiljevici zbrinjavanje krutog odpada -mulja na uredzaju za preciscavanje odpadnih voda Butile, zbrinjavanje nusprodukata i odpada zivotinjskog kao i medicinskog odpada ,monitoring i poboljsanje kvaliteta zraka te da predlozi mjere za poboljsanje stanja.

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, SVIM OPĆINSKIM NAČELNICIMA U KS, SVIM OPĆINSKIM VIJEĆIMA U KS, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, a u cilju potpune i pravilne primjene pozitivnih zakonskih propisa koji regulišu promet i raspolaganja državnom imovinom na nivou Kantona Sarajevo i jedinica lokalne samouprave sa posebnim osvrtom na raspolaganje neizgrađenim građevinskim zemljištem, osjećam potrebu i obavezu da u cilju zaštite osnovnih interesa samih lokalnih zajednica tako i građana Kantona Sarajevo koji žive u istim, putem Vlade Kantona Sarajevo i uz izvršenu analizu resornog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, te po potrebi i Ministarstva pravde i uprave, općinskim načelnicima i općinskim vijećima općina na teritoriji Kantona Sarajevo uputila slijedeće zastupničko pitanje:

“Na koji način i u koliko slučajeva je od strane općina na teritoriji Kantona Sarajevo vršena prodaja – raspolaganje trećim licima neizgrađenim građevinskim zemljištem, prema kom pozitivnom zakonskom propisu, u koje svrhe, te u kom momentu je, na osnovu saglasnosti i naloga općine, na ta treća lica preneseno vlasništvo na istom zemljištu u javnim registrima (zemljišnim i katastarskim knjigama).”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Svim Ministarstvima Kantona Sarajevo, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona da poduzme sve potrebne aktivnosti na izmjeni i dopuni zakonskih akata koji tretiraju pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena za majke troje i više djece, na način da u periodu od godinu dana po isteku porodiljnog odsustva, kada ostvaruju pravo na rad na pola radnog vremena, za isti budu plaćene u punom iznosu plaće.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo je postavio pitanje vezano za nedostatak ljekara u ambulanti u Hrasnici.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JKP Sarajevo Šume, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Budući da imam nepobitne dokaze o šteti koja je nanesena KJP „Sarajevo-šume“ a i građanima Kantona Sarajevo, koji se odnose na krađu i svojevrsni organizovani kriminal, oličen u sječi preko 1000 stabala i to samo na jednom mjestu u Ilijašu, najljubaznije Vas molim da mi odgovorite na zastupničko pitanje - da li su provedene istražne radnje kako bi se otkrili počinitelji?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo, za hitno rješavanje problema svakodnevnih saobraćajnih gužvi u ulici Koševo, od križanja ulica Patriotske lige, Bolnička i Koševo, pored Druge gimnazije i ulice Sutjeska, prema ulici Maršala Tita.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Svakodnevno smo svjedoci vrlo mučnih scena kako naši građani koji su u stanju socijalne potrebe rove po kontejnerima da bi preživjeli. To navodi na razmišljanje na koji način ublažiti probleme siromašnih građana koji nisu u mogućnosti da obezbjede sebi i svojim porodicama egzistenciju. U nizu opcija i razmišljanja čini mi se kao svrsishodna ideja da javne ustanove prije svega, pa čak i privatni restorani umjesto da bacaju hranu, zašto ne bi ponudili na raspolaganje tim ugroženim članovima našega društva.
Mislim da bi ova ideja imala smisla ukolio bi bila iskordinirna na adekvatan način i sa jasnim ciljevm, naprimjer sa nevladinim organizacijama, da i sami korisnici mogu doći po svoj obrok. Zato ovu inicijativu upućujem prevashodno Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS ali i Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Poturak na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za azil za napuštene pse u Prači i tužbe građana zbog ujeda pasa lutalica.