Inicijativa za sanaciju saobraćajnice, ulica Vlakovo u Blažuju