Podnosim inicijativu da se Udruženje za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju "Colibri" proglasi udruženjem od posebnog interesa za Kanton Sarajevo