Odgovori na zastupnička pitanja

11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Bibija Kerla

Elvis Vreto

Vildana Bešlija

Damir Marjanović

Vibor Handžić

Damir Nikšić

Bilsena Šahman

Zvonko Marić

Igor Stojanović

Vedran Jakupović

Sead Milavica

Neira Dizdarević

Segmedina Srna-Bajramović

Hamed Aljović

Samir Suljević

Danijela Kristić

Admela Hodžić

Mahir Dević

Smiljana Viteškić

Senad Hasanović