Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu prostornog uredjenja, zaštite i okoliša KS i Općini Trnovo.

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničko pitanje Ministarstvu prostornog uredjenja, zaštite i okoliša KS i Općini Trnovo:

Molim da mi se dostave informacije o planiranoj gradnji mini hidrocentrala na području Općine Trnovo, i to:
1. Tačnom broju mHE?
2. Tačnoj lokaciji svake mHE, uz mogućnost da se njihova lokacija predoči na mapi Kantona Sarajevo?
3. Podatak o instalisanoj snazi svake mHE?
4. Podaci o investitoru za svaku mHE?
5. Podaci o planiranim ili već izgrađenim vodozahvatima za snabdjevanje stanovništva pitkom vodom na rijekama na kojima se planiraju buduće mHE?

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 20 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Ne