Zastupničko pitanje vezano za spaljivanje animalnog otpada u Termoelektrani Kakanj.

Segmedina Srna-Bajramović
Pitanje

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za spaljivanje animalnog otpada u Termoelektrani Kakanj.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 24 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da