Zastupničko pitanje koje se odnosi se na kantine u osnovnim i srednjim školama.

Danijela Kristić
Pitanje

Zastupnica Danijela Kristić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje koje se odnosi se na kantine u osnovnim i srednjim školama:

• Tražim da mi dostavite sve važeće Ugovore koji su potpisani sa vlasnicima kantina te koji su bili kriteriji za dodjelu istih.

Postavljeno dana: 
Utorak, 21 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da