Ponovljeno zastupničko pitanje vezano za dostavu informacije o uposlenim u novootvorenom Centru komunalnih usluga u ulici Envera Šehovića 14.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ponovio je zastupničko pitanje koje je postavio 26.03.2019. godine te isto uputio Vladi KS i komunalnim preduzećima.

Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da