Zastupnička inicijativa “za izmjenu i dopunu Zakona o šumama Kantona Sarajevo objavljenog (Službene novine Kantona Sarajevo broj 5/2013)”.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za izmjenu i dopunu Zakona o šumama Kantona Sarajevo objavljenog (Službene novine Kantona Sarajevo broj 5/2013)”.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 20 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da