Zastupničko pitanje u skladu sa zahtjevom građana zgrade u Ul. Grbavičke 62-68.

Damir Nikšić
Pitanje

Zastupnik Damir Nikšić na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje u skladu sa zahtjevom građana zgrade u Ul. Grbavičke 62-68.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 26 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da