Zastupničko pitanje vezano za primjenu prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca-branilaca.

Samir Suljević
Pitanje

Zastupnik Samir Suljević na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Da li navedena ministarstva imaju informacije ili izvještaje o dosljednoj primjeni prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca-branilaca („Službene novine Kantona Sarajevo br. Z45/12., 26/14.,46/17.)

Postavljeno dana: 
Srijeda, 22 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da