Zastupničko pitanje vezano za članove školskih odbora osnovnih škola u Kantonu Sarajevu.

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnik Hamed Aljović na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za članove školskih odbora osnovnih škola u Kantonu Sarajevu.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 22 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da