Zastupničko pitanje: Postoji li kakva kaznena sankcija za izvođača radova na mostu u naselju Halilovići?

Bibija Kerla
Pitanje

Zastupnica Bibija Kerla na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Postoji li kakva kaznena sankcija za izvođača radova na mostu u naselju Halilovići?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 5 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da