Tačke dnevnog reda po sjednicama

Nastavak 44.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

29. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Demirović Edin)


31. Prijedlog Odluke o usvajanju “Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2021. godinu”


32. Program rada Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2021. godinu;


33. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2021. godinu


44. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu- hitni postupak


2. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu -hitni postupak;


7. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec avgust 2021. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu


Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 31/16 i 45/19) u organima uprave i službama Kantona Sarajevo za period 25.08.2020. - 15.08.2021. godine


Nastavak 43. Radne sjednice

2. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


43. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja ministrice Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo;


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


XXI Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju-hitni postupak


2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj:02-04-36010-1/21 od 29.09.2021. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


I nastavak 42.Radne sjednice

35. Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu


36. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu.


37. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


38. e. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2020. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu) sa prilozima


38. b. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2020. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu) sa prilozima


38. d. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2020. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu) sa prilozima


38. a. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2020. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu) sa prilozima.


38. f. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2020. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu) sa prilozima


38. c. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2020. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu) sa prilozima


39. Izvještaj o poslovanju JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu


40. a. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2021. godinu;


40. g. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2021. godinu


40. d. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2021. godinu