Prijedlog Odluke kojom se Kantonu Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to: Ugovor o kupoprodaji nekretnina koji će biti zaključen pred Kemalom Karićem, notarom iz Sarajeva između Beganović (Srđan)

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke kojom se Kantonu Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to: Ugovor o kupoprodaji nekretnina koji će biti zaključen pred Kemalom Karićem, notarom iz Sarajeva između Beganović (Srđan) Anke kao Prodavca i Kantona Sarajevo, kao Kupca, kojim se kupuje objekat „Kon-Tiki“ sa pripadajućim zemljištem i nekretninama u Vogošći, ukupne vrijednosti od 750.000,00 KM, a u svrhu stavljanja u funkciju i preuređenja u spomen obilježje – Muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine i u okviru sredstavapredviđenih Budžetom Kantona Sarajevo za ovu namjenu;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
21