Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije Projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo;