Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to: Ugovor o udruživanju sredstava za kupovinu stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to: Ugovor o udruživanju sredstava za kupovinu stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih populacija koji će biti zaključen pred Kemalom Karićem notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe“ kao Prodavca/investitora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao Kupca/udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za kupovinu 11 stambenih jedinica za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih kategorija koji na istu imaju pravo shodno važećim propisima ukupne vrijednosti od 1.180.184,00 KM uz očekivanu obavezu Kupca/Udružioca sredstava od 1.164.884,00 KM i očekivanu obavezu krajnjih korisnika od 15.300,00KM od čega: 1 stan u objektu „A1-B" na lokaciji Rosulje, Vogošća, ukupne vrijednosti od 137.034,00 KM sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo od 133.184,00 KM i očekivanom obavezom krajnjeg korisnika od 3.850,00 KM i 10 stanova u objektu „K-30 i K-31", na lokaciji Šip, Centar-Sarajevo, ukupne vrijednosti od 1.043.150,00 KM sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo od 1.031.700,00 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 11.450,00 KM, kojim Ministarstvo za boračka pitanja kupuje stanove za dodjelu u vlasništvo licima iz člana 40. i člana 41. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/22), na osnovu utvrđenih lista lica kojima se stan dodjeljuje i u okviru sredstava predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo za ovu namjenu;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
22