Zaključak Elmedin Konaković (08.07.2021)

Z A K LJ U Č A K

Skupština Kantona Sarajevo traži sveobuhvatnu informaciju od Uprave policije Kantona Sarajevo i Tužilaštva Kantona Sarajevo po zahtjevu porodice Kapidžić iz Sarajeva vezano za krivično djelo ubistva.

Zadužuje se Premijer Kantona Sarajevo sa Ministrom MUP-a i Ministricom pravde i uprave i predsjednikom Komisije za sigurnost, na predmetnu temu i po osnovu saznanja koja su dostavljena Komisiji za sigurnost, da zakažu sastanak sa Glavnom kantonalnom tužiteljicom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, te eventualno drugim relevantnim osobama te da se upoznaju sa svim činjenicama vezanim za ovaj predmet a po predstavci porodice Kapidžić.

Skupština Kantona Sarajevo traži i očitovanje Federalnog tužilaštva po ovome predmetu kao nadležnog, a koje može i ima pravo vršiti uvide u predmet kantonalnih tužilaštava.

Po okončanju svih ovih postupaka Skupština Kantona Sarajevo će se na prijedlog Komisije za sigurnost Kantona Sarajevo, koja će razmotriti sve gore navedeno po primitku svih informacija odlučiti o formiranju skupštinskog ad hoc tijela u ovome predmetu

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo pravde i uprave
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Zastupnik: